Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2016 - 2017:
Assar Svensson, ordförande
Spå Herr Olas Väg 8
880 37 Junsele
Mobil:
070-36 29 242
E-postadress:
assar@jha.se
Uppgifterna hämtade från sidan: http://boka.solleftea.se/forening/visa.aspx?id=GULSELE-BYAL
 
Maria Eriksson, kassör
KONTAKTUPPGIFTER KOMMER!
 
Linnea Wingstedt, sekreterare
KONTAKTUPPGIFTER KOMMER!
 
Lars-Ragnar Karlsson, ledamot
KONTAKTUPPGIFTER KOMMER!
     
Ulrich Ibsch, ledamot
Gulsele 121 |  880 37 Junsele  |  0621-300 03
Thomas Ederlein, suppleant
KONTAKTUPPGIFTER KOMMER!

 

 
Bli en del av - Stöd Gulsele Byalag och byarna i den västra delen av Ångermanland genom medlemskap i vår föreningen. Eller ge en gåva, donation!
 


Sätt in årsavgift, 50:-/år eller ge gåva/donation på:

BankGiro: 5886-4208

Vårt bankkonto på Handelsbanken är
clearing nr: 6307 kontonummer: 229 676 251
 

 


Pengarna används till underhåll av Bygården, utveckling av bygd och samhälle. Vi gör kulturella arrangemang, aktiviteter och program.
 
Märk betalningen med ditt namn och adress och vad inbetalningen avser.
Önskas bekräftelse/kvitto sänt per post och ett utsänt medlemskort, tillkommer 15:- kr.

 

Adress: GULSELE BYALAG
GULSELE 151
880 37 JUNSELE
Org. nr: 888800-8789


Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!