Pappas hästar

Den första häst jag minns till hette Pärla. Pappa kom in från stallet en morgon och talade om att hästen var sjuk. Veterinär måste tillkallas men byn saknade telefon, därför sändes en man med häst till Svanabyn för att ringa, och sedan invänta veterinären för att köra honom till Grundsjö.

Men inget fanns att göra, hästen måste slaktas. Jag kunde vara fem eller sex år och stod i fönstret och såg hur hästkroppen släpades ut i skogen. Den blev mat till rävar, korpar och andra djur som samlades där hela vintern. Ett svårt slag för vår, redan då, rätt stora familj.

Den häst som sedan köptes var en stor tung ardenner som hette Storm. Den hästen blev omtalad för sin styrka, men på de långa basvägarna ner till Bässelet ville de med lätta och snabbare hästar komma före med sina lass.

Under krigsårens vedkörning hände det några gånger att lasset fastnade i någon stubbe. Om man inte lyckades lyfta loss lasset samtidigt som man manade på Storm så slets selen sönder. Det måste vara starka seldon till en stor ardenner.

I samband med att det skulle byggas tre Per-Albin-torp i Grundsjö skulle ett sågverk hämtas upp från Rossön. Pappa fick på sin lott att transportera den tunga ångmaskinen som var drivkälla till sågverket.

Eftersom det var sen vårvinter var den grusade vägen genom Grundsjö bar, varför gubbarna resonerat om att spänna för en extra häst när de nådde byn. Det visade sej dock inte vara nödvändigt, som gubbarna sen sa “det gick så det bara tostre (gnistrade) från medarna”

Tyvärr blev även Storm sjuk en sommardag 1942 och måste slaktas. Hästen hade varit utlånad och det sades att den ätit karbidaska.

I November 1942 köpte pappa sin sista häst med namnet Flink. Hästen köptes av hästhandlare Albert Carlsson i Dorotea för 2300 kronor. Den kom att få ett långt liv och efter många år i ved- och timmerkörning fick den ta det lugnt på ålderns dagar. Det blev endast för jordbrukets behov och en del andra lätta sysslor. Sommartid vandrade Flink runt på gården och slaktades först 1969 vid 30 års ålder.

Klipp från http://xdeb.org/wiki/Ragnvald/GrunsjoBerattelser

Besökare i Grundsjö kan köpa boken av Bertil Jonsson för 250 kr. Den finns även att köpa i Hoting hos min syster Naima Ivarsson på Rossövägen 19. (mitt emot gamla Yrkesskolan). Boken kan beställas av Ragnvald Jonsson till ett pris av 300 kr inkl frakt. (alla priser är inklusive moms)

Skriv till Ragnvald Jonsson [ragnvald at mac dot com].